Chemische stoffen , EU , REACH , Richtlijnen , RoHS

REACH en RoHS, hoe zit dat precies?


Corné van de Voort Corné van de Voort | 15-10-19 | 12 months ago

REACH en RoHS, steeds meer fabrikanten, detailhandelaren en toeleveranciers krijgen ermee te maken. En krijgen de vraag om een REACH- of RoHS-verklaring af te geven. Maar waarom eigenlijk? Maar wat houden deze normeringen nu eigenlijk in? En waarom zijn ze zo belangrijk? In dit blog zet ik dat voor u op een rij.

Waarom zijn deze richtlijnen zo actueel?

De regels voor het gebruik van gevaarlijke en chemische stoffen worden steeds strenger. In de EU is het illegaal om elektrische en elektronische apparatuur te verkopen en te importeren die niet voldoet aan de bepalingen van de RoHS-richtlijn. Ethisch verantwoord produceren is de norm. Kunt u niet aantonen dat u werkt volgens de REACH- en RoHS-richtlijnen, dan heeft dat een impact op de samenwerking in de keten. Steeds meer toeleveranciers krijgen daarom te maken met audits van hun grote opdrachtgevers, die toetsen of ze inderdaad REACH- en RoHS-compliant zijn. Laten we eens inzoomen op deze verordeningen.

Wat houdt REACH in?

REACH is een Europese verordening voor alle chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. REACH heeft als doel om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen chemische stoffen.

Voor welke bedrijven hebben een REACH-verklaring nodig?

Ieder bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of verhandelt, is verantwoordelijk voor de adequate risicobeheersing van die chemische stoffen. Ook bedrijven die op het eerste oog niet met chemicaliën werken. REACH geldt voor alle bedrijven die:

  • chemicaliën gebruiken binnen het bedrijf;
  • chemicaliën importeren van landen buiten de Europese Unie;
  • producten of halffabricaten importeren of produceren die gevaarlijke stoffen bevatten.

Aan welke eisen moet u voldoen voor REACH?

U moet laten zien dat u alle risico’s van deze chemische stoffen kent en dat u de juiste maatregelen neemt om deze risico’s te beheersen. U moet precies inventariseren welke chemicaliën u gebruikt en waarvoor. Bovendien moet u aan de gebruikers communiceren hoe ze de stof veilig kunnen gebruiken. Als u de risico’s van chemische stoffen onvoldoende beheerst, kunnen de instanties u verbieden deze stoffen nog langer te gebruiken.

Wat houdt RoHS in?

RoHS II (Restriction of Hazardous Substances) beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen bij het produceren van elektrische en elektronische apparatuur. Namelijk kwik, lood, cadmium, chroom, PBB’s en PBDE’s. Deze laatste twee zijn grondstoffen voor de brandvertragende werking van kunststof. Net als REACH is RoHS bedoeld om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Daarnaast is dankzij deze richtlijn recycling van deze apparatuur beter mogelijk.

Wat houdt een RoHS-verklaring in?

De fabrikant die elektronische of elektrische apparatuur in de handel brengt, garandeert met een RoHS-verklaring dat hij deze heeft ontworpen en geproduceerd volgens de RoHS-richtlijn.

Wat gebeurt er als u niet voldoet aan REACH of RoHS?

Bent u niet REACH-of RoHS-compliant, dan heeft dat ook gevolgen voor de bedrijven waarmee u zakendoet. Ook zij moeten het gebruik van deze stoffen namelijk registreren.

Daarom vragen steeds meer opdrachtgevers aan hun toeleveranciers om een REACH- of RoHS-verklaring. Kunt u deze niet geven, dan is de kans groot dat uw opdrachtgever op zoek gaat naar een toeleverancier die deze wél heeft.

Ook Faes neemt hierin zijn verantwoordelijkheid

Uiteraard voldoen wij al jaren aan deze richtlijnen. Ook wij hebben al onze toeleveranciers gevraagd om een convenant te tekenen waarin ze garanderen volgens deze richtlijnen te werken. Zodat wij hierin ons commitment aan onze opdrachtgevers kunnen geven. Inmiddels zijn we zelf al een stap verder en werken we hard aan de ISO-14001-normering. Hiervoor zetten we een milieumanagementsysteem op om ons milieubeleid te borgen. We vinden het belangrijk om de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering nog beter te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Wilt u meer weten over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s. Wij vertellen u hier graag over!

 

Corné van de Voort Corné van de Voort

Corné heeft in zijn carrière bij VDL veel kennis uit de High-Tech branche opgedaan. Met deze expertise richt hij zich in zijn functie bij Faes Cases specifiek op het High Tech segment. Heeft u een concrete verpakkingsbehoefte? Dan is Corné de juiste persoon om mee te sparren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *