Min. van Defensie – MGLC

Klantenprofiel

Een onderdeel van het Ministerie van Defensie is het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC). Het MGLC in Heerenveen levert farmaceutische artikelen, militair geneeskundige uitrustingen en medische apparatuur. Het MGLC draagt zo mede bij aan een optimale inzet en geneeskundige verzorging van de Nederlandse krijgsmacht, over de gehele wereld en onder alle omstandigheden.

Verpakkingsprobleem

De parate operationele eenheden van het Ministerie van Defensie hadden de behoefte aan een standaard voor de Corpuls monitor (Patiëntenbewakingssysteem) en een transportverpakking voor deze Corpuls en de standaard. Omdat in een beperkte omgeving moet worden gewerkt is in de ontwikkeling uitgegaan van het standpunt dat de verpakking een onderdeel moet worden van het gehele systeem. Naast de Corpuls en standaard moet de verpakking tevens ruimte bieden aan een afzuigapparaat, een infuusstandaard, de zuurstofvoorziening en diverse verbruiksmaterialen. Daarnaast moet de totale unit eenduidig en eenvoudig verplaatsbaar zijn en snel in operationele toestand te brengen zijn.

Verpakkingsoplossing

FPC (www.fpc-beyondpackaging.com) heeft in eerste instantie in nauwe samenwerking met het MGLC (vertegenwoordigd door het Kenniscentrum Geneeskundige Dienst) het ingenieuze ontwerp gemaakt voor de kist, die Faes Cases daarna heeft geproduceerd. De kist bestaat uit 2 losse delen, die rechtop staand met de ruggen weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op het voorste gedeelte bevindt zich alle apparatuur die nodig is om de patiënt in de gaten te houden. De Corpuls kan op ooghoogte ingesteld te worden ter bevordering van de arbo omstandigheden. In het achterste gedeelte zit de zuurstof fles, die ook niet in het zicht hoeft te staan en tevens zorg draagt voor een grote mate van stabiliteit in deze compacte oplossing. Deze fles mag volgens de wet niet samen vervoerd worden met het bewakingssysteem. Hierdoor kon de kist zo compact mogelijk worden gemaakt. Ook is er nog een apart ophang ‘click’ systeem ontworpen voor het bewakingssysteem, zodat deze niet op de oplader vervoerd hoeft te worden. Uiteraard is de kist uitgevoerd met wielen en een trekhandvat. Ook zijn er zijhandgrepen gemonteerd voor het eenvoudig rechtop zetten van de kist om de gebruiksklare unit meteen operationeel te maken.