Regelgeving en normen

Wetten en regels leggen u beperkingen op het vlak van verpakking op. Belangrijk is dit mee te nemen vanaf het eerste gesprek. Als u te maken heeft met gevaarlijke stoffen, dan is daar strenge wetgeving aan verbonden. Zo is begin 2016 het UN keur voor het vervoer van lithium Ion batterijen flink strenger geworden. Maar ook ARBO wetgeving kan ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld een maximum gewicht moet handhaven. Een aluminium kist kan dan in veel gevallen uitkomst bieden.

Regelgevingen die we vaak tegenkomen zijn:

 • UN gecertificeerde verpakkingen
  Elk transportsector heeft zijn eigen regelgevingen, wegtransport de ADR, railtransport de RID, watertransport de IMO en luchttransport IATA.
  Faes Cases heeft van elke regelgeving gedegen kennis om de juiste verpakkingen te ontwikkelen. Waarbij het vervoer van gevaarlijke stoffen een “hot” topic is, hiervoor heeft Faes Cases de UN goedgekeurde en gecertificeerde verpakking ontwikkeld, voor Lithium-Ion batterijen en accu’s en gevaarlijke vloeistoffen.

 • ARBO-Regelgeving
  Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hieronder vallen uiteraard ook regels betreffende verpakkingen, denk maar aan gewicht, gebruik van handvaten, ergonomie, …

 • Militaire specificaties
  Faes Cases is verpakkingspartner van verschillende militaire instanties. Door de jarenlange ervaring, is Faes Cases uitstekend op de hoogte van alle militaire regelgevingen omtrent verpakkingen. Denk maar aan de Mil-specs (Amerikaanse ‘Military Standards’) of de Stanag-normen (Standard Allied Nato Agremeements). Ook de Krijgsmachtnormen en de Technische Leitung zijn ons niet vreemd!

 • CE
  Wanneer in de verpakking systeem integratie van producten is gewenst, dan is het mogelijk dat Faes Cases de verpakking inclusief CE verklaring levert. De benodigde documentatie en gebruikershandleiding zullen in overleg met de eindklant gemaakt worden.

 • ISTA normen
  De ISTA-controle diensten testen uw producten tegen de ISTA-normen om vervoerders aan te tonen dat uw verpakking van voldoende kwaliteit is en om uw producten een betere bescherming te bieden dan uw concurrenten die niet over de Transit Tested certificeringsmarkering beschikken. Voorbeelden van deze testen kunnen zijn mechanisch testen (val, bots, kantel,tuimel testen, transporttrillingen), klimatologisch testen (vocht en temperatuur) en veiligheid testen (compressietesten en stabiliteit (omvallen)).

 • ISPM 15 certificaten
  De maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Zendingen met hout en houten verpakkingen die niet zijn voorzien van het ISPM 15 merkteken kunnen bij de grens worden tegengehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld moeten worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten moeten worden aangebracht.

 • IP normen
  Omdat Faes Cases vaak elektronische onderdelen in koffers en kisten voorziet, zijn deze normen heel belangrijk. Voornamelijk stof- en waterdicht. De IP beveiligingsklasse is een codering voor elektrische apparatuur welke staat voor de mate van beveiliging van het betreffende apparaat. De code geeft aan in hoeverre het elektronische apparaat of behuizing is beveiligd tegen eigen schade of eventueel gevaar voor de gebruiker.

Heeft u een verpakkingsuitdaging waarbij de kennis van regelgeving en normen van hoog belang is?


Neem contact op met ons!