Herbruikbare verpakking

Herbruikbare kist
Herbruikbare flightcase
Herbruikbare koffer

Duurzaamheid en hergebruik van verpakkingen

Duurzaamheid is meestal niet het eerste onderwerp waar aan gedacht wordt bij de ontwikkeling van verpakkingen. Bij het verzenden van kostbare en gevoelige apparatuur gaat het vanzelfsprekend eerst over optimale bescherming. Termen als carbon footprint en life-cycle-analysis staan zelden in het pakket van eisen. In de praktijk levert hergebruik vaak voordelen op. Niet alleen voor duurzaamheid maar ook in kostenbesparing en een verbetering van beschikbaarheid.

Kostenmodel van een duurzame verpakking

Of hergebruik van een verpakking betaalbaar is, is een lastige vraag? Economische haalbaarheid is immers afhankelijk van factoren zoals het aantal verpakkingen, het type verpakking, de omloopsnelheid, de afstanden en transport-modaliteit. In de praktijk blijkt dat besparingen vaak realistischer zijn dan u zou denken.

Break even berekening herbruikbare verpakking

Met een rekenmodel zoals hier getoond kunt u een bepaalde business case snel inventariseren en beoordelen. Faes Cases kan u hierin ondersteunen.

Organisatie van hergebruik

De eerste stap is het in kaart brengen van locaties en verzendschema’s. Op basis van de gevraagde beschikbaarheid wordt bepaald hoeveel herbruikbare verpakkingen nodig zijn in de pool.

Belangrijke vervolgstap is de inrichting van de retourstroom. Dit is erg situatie-afhankelijk. Zorg voor duidelijke afspraken op het vlak van:

  • Poolbeheer

  • Monitoring

  • Tracking & tracing

  • Communicatie

  • Kostenplaatsen

  • Controle

  • Vrijgave

Levensduur van een duurzame verpakking

Helaas is ook daar geen standaard antwoord op te geven. Wel is met relatief eenvoudige maatregelen de levensduur van herbruikbare verpakkingen te maximaliseren.

Hoe wij dat doen? Door het doorvoeren van kleine aanpassingen aan de fysieke verpakking, door periodieke monitoring van de conditie van de verpakking en reiniging of reparatie wanneer dat nodig mocht zijn.
Tijdens transport is het bijvoorbeeld mogelijk om de verpakking te volgen op het PackStatus-platform waar op ieder gewenst moment de locatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht. PackStatus detecteert ook andere belangrijke problemen, o.a. schokken / trillen, openen van de verpakking, temperaturen en luchtvochtigheid. Deze relevante informatie kan bijdragen aan een langere levensduur van uw verpakking.

Benieuwd hoe uw duurzame verpakking eruit kan zien?


Neem contact op met ons