Duurzaamheid is meestal niet het eerste onderwerp waar aan gedacht wordt bij de ontwikkeling van industriële verpakkingen. Bij het verzenden van kostbare en gevoelige apparatuur gaat het vanzelfsprekend eerst over optimale bescherming. Termen als carbon footprint en life-cycle-analysis staan zelden in het pakket van eisen. In de praktijk levert hergebruik vaak voordelen op. Niet alleen voor duurzaamheid maar ook in kostenbesparing en een verbetering van beschikbaarheid.

Herbruikbare kist
Herbruikbare flightcase
Herbruikbare koffer

Veel bedrijven herkennen de voordelen van hergebruik maar zien tegelijkertijd een aantal praktische bezwaren: Hoe moet ik een retourstroom inrichten? Hoe regel ik reversed logistics met mijn klanten? Hoe organiseer ik het voorraadbeheer? Hoe lang gaat een verpakking mee? Wat gaat dat kosten? Faes Cases beantwoordt alvast een aantal vragen.

Is hergebruik van verpakking betaalbaar?

Break even berekening herbruikbare verpakking

Er is geen standaard antwoord op die vraag. Economische haalbaarheid is afhankelijk van factoren zoals het aantal verpakkingen, het type verpakking, de omloopsnelheid, de afstanden en transport-modaliteit. In de praktijk blijkt dat besparingen vaak realistischer zijn dan u zou denken.

Met een rekenmodel zoals hier getoond kunt u een bepaalde business case snel inventariseren en beoordelen. Faes Cases kan u hierin ondersteunen.

Hoe organiseer ik hergebruik?

De eerste stap is het in kaart brengen van locaties en verzendschema’s. Op basis van de gevraagde beschikbaarheid wordt bepaald hoeveel herbruikbare verpakkingen nodig zijn in de pool.

Belangrijke vervolgstap is de inrichting van de retourstroom. Dit is erg situatie-afhankelijk. Zorg voor duidelijke afspraken op het vlak van:

  • Poolbeheer

  • Monitoring

  • Tracking & tracing

  • Communicatie

  • Kostenplaatsen

  • Controle

  • Vrijgave

Hoe lang gaat een verpakking mee?

Helaas is ook daar geen standaard antwoord op te geven. Wel is met relatief eenvoudige maatregelen de levensduur van herbruikbare verpakkingen te maximaliseren.
Hoe wij dat doen? Door het doorvoeren van kleine aanpassingen aan de fysieke verpakking, door periodieke monitoring van de conditie van de verpakking en reiniging of reparatie wanneer dat nodig mocht zijn.

Tijdens transport is het bijvoorbeeld mogelijk om de verpakking te volgen op het PackStatus-platform waar op ieder gewenst moment de locatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht. PackStatus detecteert ook andere belangrijke problemen, o.a. schokken / trillen, openen van de verpakking, temperaturen en luchtvochtigheid. Deze relevante informatie kan bijdragen aan een langere levensduur van uw verpakking.


Faes Cases introduceert Returnable Packaging Services

Met RPS of ‘Returnable Packaging Services’ faciliteert Faes Cases het hergebruik van industriële verpakkingen. Dat begint met een beoordeling van economische haalbaarheid in uw specifieke situatie. Is die haalbaarheid bevestigd dan biedt RPS een verzameling van diensten waaruit een combinatie kan worden gemaakt die exact is afgestemd op uw eisen en wensen.

Mogelijke onderdelen: inregelen retourtransport, tracking & tracing, controleren op beschadigingen, herconditionering, vooraadbeheer, etc.

Zet u de eerste stap?

Op basis van een korte inventarisatie van uw specifieke situatie krijgt u van Faes Cases een eerste indruk welke voordelen herbruikbare verpakkingen voor u opleveren.

Vraag vrijblijvend de berekening hergebruik aan, neem contact op!