Hoe kies ik transportverpakking

 

De keuze maken voor een geschikte transportverpakking voor uw product is niet altijd eenvoudig. Het is daarom verstandig om uzelf een aantal vragen te stellen bij uw keuze voor een verpakking. Om u daarbij te helpen hebben wij hieronder een lijst opgesteld met vragen die wij ook aan onze klanten stellen bij het oplossen van een verpakkingsvraagstuk. Natuurlijk is het onmogelijk om een uitputtende lijst te geven, want voor elke combinatie van factoren gelden uitzonderingen. Maar dat is uiteindelijk ook wat ons werk zo interessant maakt!

Doel

1. Wat is het doel van de transportverpakking?

Denk allereerst na over wat het doel van uw transportverpakking is. “Transporteren van mijn product naar de bestemming zonder schade” zult u waarschijnlijk antwoorden. Toch is het verstandig om te kijken naar wat er precies speelt: Hoe vaak verzendt u het product en hoe vaak hebben uw producten dezelfde bestemming?

Stuurt u een product eenmalig naar een eenmalige bestemming (bijvoorbeeld het leveren van een afgenomen product aan uw klant). Dan zult u uw verpakkingsoplossing als “one way” kunnen benaderen.

Stuurt u een product eenmalig naar een bestemming waar u vaker zendingen naartoe stuurt (bijvoorbeeld naar een klant die regelmatig verschillende spullen bij u afneemt). Dan kunt u overwegen om te werken met een herbruikbare verpakking welke u dan terug laat komen voor een volgende zending.

Heeft u een gebruiksproduct dat van bestemming naar bestemming gaat dan is het bijna vanzelfsprekend om voor een herbruikbare en meer duurzame verpakking te kiezen.

 Afmeting

2. Wat zijn de afmetingen van het product dat u wilt verzenden?

Het is natuurlijk ideaal als uw productafmetingen passen binnen “off the shelve” oplossingen die in de markt verkrijgbaar zijn. Dan kunt u de verdere keuze laten afhangen van de andere factoren die een rol spelen.

Een exotische productmaat zal vragen om een verpakkingsoplossing die niet kant en klaar is. De modulaire opbouw van flightcases zou dan uitkomst kunnen bieden om tot een solide en betaalbare oplossing te komen. Voor de grotere aantallen is het zelfs mogelijk om een mal op maat te maken voor een kunststof verpakking of een verpakkingsinterieur.

Kwetsbaar

3. Hoe kwetsbaar is het product dat u wilt verzenden?

Voor kwetsbare producten geldt dat gekeken moet worden naar de juiste buffering en demping tijdens transport. Oplossingen hiervoor kunnen zijn; vakverdelingen, plukschuim, interieurs op maat of volledig doorgerekende interieurs op basis van schok- en trillingsdempers en klimatologische invloeden als vocht, hitte, koude, stof en straling bijvoorbeeld.

Opvulmateriaal is een oplossing die zich kan lenen voor “one way” verzending bij de wat minder kwetsbare producten. Onderschat daarbij niet de extra kosten die u mogelijk maakt doordat u meer volume verstuurt. Een maatwerk interieur is al snel noodzakelijk bij erg kwetsbare producten als elektronica.

Intrinsieke kwetsbaarheid van producten zegt nog niet alles, ook een ogenschijnlijk sterk product als tandwielen bijvoorbeeld, kan kapot gaan als het wordt blootgesteld aan vocht (corrosie).

Transportsoort

4. Welke vormen van transport gaat uw verpakking meemaken?

Het vervoer van uw product kan op allerlei manieren; ter land, ter zee en in de lucht. Onderschat de trillingen niet die uw product in een vliegtuig te verduren krijgt en de G-krachten die vrijkomen bij containervervoer over zee. Het is daarom belangrijk om de complete keten van uw product in kaart te brengen om de juiste keuzes te kunnen maken.

Enkele voorbeelden van de risico’s zijn:

 • Trillingen

 • Luchtdruk

 • Schokken

 • Zilte lucht

 • G-krachten

 • Vocht

 • Temperatuur

Handling

5. Hoe vindt handling plaats?

Is het nodig dat uw verpakking met de hand “gehandled” kan worden? Dan moet u zorgen voor het juiste gewicht en het juiste aantal handvaten. ARBO en ergonomie komen hierbij om de hoek kijken. Wilt u de transportverpakking stapelbaar of kantelbaar maken? Dan dient er gekeken te worden naar de plaatsing van glijbalken of wielen. Moeten er voorzieningen voor heftrucks of hijskranen aan de verpakking worden gemaakt?

Bestemming

6. Wat zijn de bestemmingen van uw product?

Versturen van en naar een warehouse stelt andere eisen aan de verpakking dan het versturen naar een beursvloer. Komt de verpakking ook terecht in cleanrooms dan zal deze bijvoorbeeld ook gemakkelijk te reinigen moeten zijn. En verzending naar een eindklant stelt op zijn beurt ook eisen aan het uiterlijk van de verpakking. Met dit inzicht maakt u de juiste keuzes.

Logistieke standaarden

7. Welke logistieke standaarden komt u onderweg tegen?

Wordt uw product op pallets vervoerd dan moet de verpakking binnen de maximale maten blijven. Gaat men met uw verpakking regelmatig een liftschacht in en uit? Dan is het handig dat hij daar in ieder geval doorheen past.

Een lijstje met veelvoorkomende zaken:

 • Palletmaten

 • Collomoduul

 • Afmetingen van vrachtwagens en opleggers

 • Liften

 • Trappen

 • Deuren

Wetten en regels

8. Welke wet- en regelgeving speelt een rol?

Wetten en regels leggen u beperkingen op het vlak van verpakking op. Belangrijk is dit mee te nemen in uw keuze. Als u te maken heeft met gevaarlijke stoffen dan is daar strenge wetgeving aan verbonden. Zo is recent het UN keur voor het vervoer van lithium Ion batterijen flink strenger geworden. Maar ook ARBO wetgeving kan ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld een maximum gewicht moet handhaven. Een aluminium kist kan dan in veel gevallen uitkomst bieden.

Zaken die we vaak tegenkomen zijn:

 • UN keur

 • ARBO

 • AI bladen

 • Militaire specificaties

 • Dangerous goods

Imago

9. Hoe belangrijk is uitstraling?

Ook een industriële transportverpakking kan een “branding functie” vervullen wanneer u bijvoorbeeld een machine levert aan uw klant. Het is dan de moeite waard om deze te voorzien van een verpakking die gezien mag worden! Een flightcase of koffer is dan toch aantrekkelijker dan karton of hout.

Totale ketenkosten

10. Wat zijn de totale kosten van mijn transportverpakking in de keten?

Het is belangrijk om de kosten van de verpakking zelf en de kosten die de verpakkingskeuze over de hele keten heen veroorzaakt als 1 geheel te zien. Alleen als u dat doet is het mogelijk om te bepalen wat de beste verpakkingsoptie is.
Wat wij vaak zien is dat men probeert teveel te besparen op de verpakking zelf. Belangrijke facetten in dit kader zijn schade, hergebruik en tijd.

Schade:

het is verleidelijk om te kiezen voor de goedkoopst mogelijke verpakkingsoplossing, met name als we spreken over “one-way” verzending. Maar wat kost het u als een deel van uw producten niet in bruikbare staat aankomt als gevolg van een niet deugdelijke verpakking? Denk hierbij aan retourkosten, vervangende producten, downtime bij de klant en zelfs imago schade van uw bedrijf.

Hergebruik:

de kosten van een verpakking voor “one-way” verzending zullen lager liggen dan die van een herbruikbare verpakking. Maar een herbruikbare verpakking kan al snel lonen is onze ervaring. Zeker als u vaak dezelfde bestemmingen heeft en er ook producten van de bestemming terug naar u moeten. Als u het break-even punt in uw specifieke situatie achterhaalt kunt u bepalen of het inzetten van een herbruikbare verpakking voor u interessant is. Dit kan een complexe berekening zijn als u ook rekening moet houden met retourvrachten en dergelijke.

Tijd:

De factor tijd speelt een niet te onderschatten rol. Een goed doordachte transportverpakking kan tijdens het in- en uitpakken erg veel tijd en dus geld besparen door de effectieve in- en uitpaktijd enorm te verkorten.

Milieu

11. Hoe milieuvriendelijk moet uw transportverpakking zijn?

Van organisaties wordt meer en meer verantwoord gedrag ten opzichte van het milieu verwacht. Ook bij een verpakkingskeuze is het dus verstandig te kijken naar manieren om deze zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Dit kan door een herbruikbare verpakking te ontwikkelen of op zijn minst door het gebruik van recyclebare materialen en/of het gebruik van materialen van duurzame oorsprong.

Een samenvatting van deze lijst altijd bij de hand?

Download dan nu onze checklist op 1 A4:

Hoe kies ik transportverpakking
download button

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van uw transportverpakking? Neem vrijblijvend contact op zodat we samen naar uw situatie kunnen kijken.