In mei j.l. heeft Faes Cases een raam/leverovereenkomst gesloten met Defensie voor het ontwerpen, produceren en leveren van maatwerk houten verpakkingen.

Deze Europese aanbesteding, gesloten door Clas/MatLogCo, loopt voor een duur van 4 jaar en betreft het ontwerp, de productie en de levering van houten maatwerkverpakkingen ten behoeve van alle krijgsmachtdelen van Defensie zoals landmacht, luchtmacht, marine alsook de CDC eenheden. Leveringen worden op alle Defensielocaties in Nederland verzorgd en zo nodig zal er op locatie worden ingepakt door Faes Cases.

Wereldwijd transport van groot materieel

Faes Cases levert de verpakkingen voor de gehele logistieke keten om groot materieel over de hele wereld te transporteren. Focus zal liggen op de materieel gerelateerde spare parts zoals turbines, motoren, transmissies, test-units, etc.

Flexibiliteit en certificering

Faes Cases werd in de eerste plaats als leverancier gekozen vanwege de grote mate van flexibiliteit. De verpakkingsbehoefte wordt bepaald door wat er bij de Defensie eenheden in het veld speelt op dat moment, en dit is uiteraard lastig te voorspellen. Wel zal elke aanvraag, hoe groot of complex ook, binnen de 10 dagen op locatie zijn.

Daarnaast beschikt Faes Cases over de vereiste certificaten. Leveringen onder deze overeenkomst dienen namelijk te voldoen aan het door Defensie opgestelde PVE, waaraan diverse NEN en kwaliteitsklassen gekoppeld worden. Bovendien kan Faes Cases ISPM 15 verpakken. Een belangrijk certificaat bij houten verpakkingen die internationaal worden gebruikt. Verspreiding van organismen zoals parasieten wordt hiermee namelijk voorkomen.

Ron van de Poll, adviseur Defensie

Faes Cases is trots op deze overeenkomst, zodat zij haar kennis en expertise die zij reeds vele jaren heeft op het gebied van duurzame verpakkingen verder kan uitbreiden bij haar klant Defensie.

Ron van de Poll

Ron van de Poll – Adviseur Defensie