Bijna 300 leveranciers en ruim 170 uitbesteders zijn de afgelopen maanden genomineerd voor de Best Knowledge Supplier Award, de Best Logistics Supplier Award en de Best Customer Award. Drie prijzen die onderdeel uitmaken van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2016 (DISCA’16).

Voorbeeldige partner

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven geen enkele invloed kunnen uitoefenen op hun nominatie dan door zich gedurende het jaar te gedragen als een voorbeeldige partner. Als een supplier die zich proactief opstelt om voortdurend te werken aan de verbetering van zijn product- en productietechnologie, aan zijn leverbetrouwbaarheid en aan de verlaging van zijn kostprijs en doorlooptijd. Of als een klant die zijn toeleveranciers de ruimte geeft om hun sterktes tot hun recht te laten komen, die gericht is op een gelijkwaardige lange termijn samenwerking en die risico’s en opbrengsten open en eerlijk deelt. Dergelijk gedrag resulteert in een plek in de eerste ronde.

Categorie ‘Best Knowlegde Suppliers’

Faes Cases werd geselecteerd voor de categorie ‘Best Knowlegde Suppliers’; toeleveranciers met eigen R&D (incluis engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Ook vallen er ingenieursbureaus onder en bedrijven die door re-engineering zorgen dat de productiekosten lager worden. Kortom: Knowlegde Suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat er met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden (target movers).

Lees het volledige artikel