Aandachtspunten voor afstoten van materieel bij Defensie


Jeffry Pietersz Jeffry Pietersz | 02-04-20 | 1 year ago

Afgeschreven defensiematerieel kan worden opgeslagen, verkocht, teruggestuurd naar de fabrikant of vernietigd. Deze keuze wordt in veel gevallen al bij de aanschaf van het nieuwe materieel en de essentiële artikelen vastgelegd in het Defensie Afstotingsplan (DAP). De rol van de verpakking in het afstotingsproces blijft echter vaak onderbelicht. In dit artikel zetten we op een rij waarom dat vaak een gemiste kans is.

Defensie bestudeert bij de aanschaf van nieuw materieel de totale levenscyclus van dit materieel, om een maximale inzetbaarheid te garanderen en het totale kostenplaatje nauwkeurig te berekenen voor de totale levensduur. Men denkt na over benodigde reserveonderdelen, opleiding, onderhoud én afstoting van het materieel. Voor ieder onderdeel bepaalt men wat de beste optie is: opslag, verkopen, terugsturen of vernietigen. Uiteraard gebeurt die inschatting met de kennis van nu, in de toekomst veranderen de mogelijkheden en de vraag naar deze onderdelen wellicht.

Neem de F16, die nu wordt vervangen door de F35. Het ene onderdeel van de F16 wordt opgeslagen voor eigen gebruik, als reserveonderdeel, een ander essentieel onderdeel wordt opgeknapt en doorverkocht aan een ander land, weer andere onderdelen gaan terug naar Lockheed Martin, de OEM’er. Alleen de onderdelen waarvan de waarde nihil is, worden vernietigd.

Rol van de verpakking

Voor ieder onderdeel hebt u al voor aanschaf zorgvuldig afgewogen wat de beste bestemming is. Dan wilt u natuurlijk ook dat ieder onderdeel ook in de juiste staat zijn eindbestemming bereikt. U hebt er niets aan als een onderdeel onbruikbaar blijkt te zijn na een jaar in de opslag, tijdens logistiek transport of als uw verkochte materieel beschadigd aankomt bij de nieuwe gebruiker. En dat is precies waarbij de juiste verpakking u kan helpen.

Aandachtspunten bij opslag van materieel of onderdelen

Slaat u materieel of onderdelen op, dan wilt u ze op een later moment gaan gebruiken. Dat betekent dat u een verpakking nodig hebt die uw product optimaal beschermt tegen de omstandigheden waarin u het opslaat en vervoert. Bij de keuze voor de juiste verpakking gelden de volgende aandachtspunten:

 • Omstandigheden
  Hoe gevoelig is het product voor stof, licht, temperatuur, luchtvochtigheid? Waartegen moet u het product beschermen in de opslag?
 • Transport
  Hoe brengt u het product naar de opslag? Is hiervoor extern transport nodig? Ter land, ter zee of door de lucht? Ieder transport stelt eigen eisen aan de verpakking.
 • Opslag
  Hoe slaat u het product op? Gestapeld? Blijft het product op één plek staan of moet het verplaatst kunnen worden? Hoe vaak en waarmee?

Aandachtspunten bij verkoop van materieel of onderdelen

Niet-strategische goederen en goederen met een bepaalde verschrotingswaarde worden door de Domeinen verkocht. De verkoop van strategische roerende zaken, die specifiek voor militaire doeleinden zijn ontwikkeld, regelt Defensie vrijwel volledig zelf. In de onderhandeling moet uiteraard ook de verpakking worden besproken. Wat verwacht de afnemer hierin? Het is verleidelijk om alleen op prijs te onderhandelen. Maar nog belangrijker is uiteraard de functionaliteit van de verpakking. En wellicht is de afnemer bereid om wat meer te betalen voor een duurzame en presenteerbare verpakking, neem deze aspecten dus zeker mee in de onderhandeling.

Om te bepalen welke verpakking de juiste functionaliteit en bescherming biedt, dient u rekening te houden met het volgende:

 • Transport
  Hoe wordt het verkochte onderdeel of product naar de afnemer vervoerd? Over land, zee, door de lucht? Hoe kunt u uw product beschermen tegen de trillingen of G-krachten waaraan het wordt blootgesteld?
 • Kwetsbaarheden van het product
  Kan het product tegen stof, water, schimmel, trillen, schokken, uv?
 • Verpakkingseisen
  Aan welke militaire standaard moet de verpakking voldoen? De meest gebruikte zijn Mil-specs (Amerikaanse ‘Military Standards’), Stanag-normen (Standard Allied Nato Agreements), BS (British Standards) en natuurlijk de EN-ISO normen. Vaak gelden er ook voorschriften voor lettertypes en symbolen op de verpakking, omvang van de pallet, etcetera.
 • Klanteisen
  Is de verpakking uitsluitend bedoeld voor het transport naar de klant? Of wil de klant het product ook hierin opslaan? En onder welke omstandigheden gebeurt dat? Of zoekt de klant een verpakking die ook geschikt is voor dagelijks gebruik van het product?

Breng zorgvuldig in kaart welke route het product gaat afleggen en welke risico’s daarbij komen kijken. Welke slagvastheid heeft de verpakking nodig om het product te beschermen, welke sluitingen moet de verpakking hebben? Of u nu Leopards of radarsystemen per schip vervoert naar Finland, dat is nogal een verschil. Een Leopard is zo robuust dat deze weinig bescherming nodig heeft, een radarsysteem is overgevoelig voor trillingen en moet daar optimaal tegen beschermd worden tijdens het transport.

Aandachtspunten bij terugsturen of vernietiging

Stuurt u onderdelen terug naar de fabrikant, dan is de hamvraag in welke staat de fabrikant deze wil ontvangen. Gaat de fabrikant de producten eerst omsmelten voordat hij het restmateriaal hergebruikt? Dan is bescherming tijdens transport minder belangrijk. Toch moet u ook dan goed nadenken over de verpakking, onder andere om het milieu te beschermen.
Is de waarde van onderdelen nihil en worden ze vernietigd? Ook dan is het belangrijk om de milieuaspecten niet uit het oog te verliezen bij de verpakkingskeuze. Neem dus ook bij terugsturen of vernietigen van restmateriaal goed de tijd om de juiste verpakking uit te zoeken.

Vraag verpakkingsspecialisten om advies

De juiste verpakking kiezen voor af te stoten defensiematerieel is geen eenvoudige opgave. Vraagt u daarom verpakkingsspecialisten om advies, zij kunnen samen met u voor ieder onderdeel bepalen welke verpakking de beste bescherming biedt na de afstoting. Met de juiste verpakking gaat het materieel na afstoting langer mee, daarmee garandeert u een optimale levensduur.

Wilt u hier meer over weten?

Neemt u gerust contact op met Accountmanager Roel Beens of Defensie Adviseur Henk Hardeman. Zij adviseren u graag.


TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *